ارتباط با گروه خودرویی دلیلی

3636 - 034

ارتباط همیشگی شما با
کارشناسان خودرو گروه خودرویی دلیلی

ارتباط با

شرکت مدیران خودرو

بلوار شهید صدوقی بعد از والفجر جنوبی، نمایندگی مدیران خودرو دلیلی

شماره تماس:
034-32476002
034-32476003

ارتباط با

شرکت ستاره ایران

کرمان، بلوار شهید صدوقی، نرسیده به فارابی

شماره تماس:

32466620 – 034 داخلی 119

09916945747

ارتباط با

شرکت پرشیا خودرو

کرمان، بلوار شهید صدوقی، نرسیده به فارابی

شماره تماس:

32466620 – 034 داخلی 119

09120765851

ارتباط با

شرکت آسان موتور

بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی، بعد از پل راه آهن، حد فاصل بلوار امام رضا (ع) و همتی فر

شماره تماس:

32610434 – 034

32612106 – 034

09103283308

ارتباط با

شرکت کرمان موتور

بلوار آیت اله هاشمی رفسنجانی، بعد از پل راه آهن، حد فاصل بلوار امام رضا (ع) و همتی فر

شماره تماس:

32610434 – 034

32612106 – 034

09131971322

ارتباط با

شرکت اطلس خودرو

کرمان، بلوار شهید صدوقی، نرسیده به فارابی

شماره تماس:

32466900 – 034

32441351 – 034

ارتباط با

شرکت ایرتویا

کرمان، بلوار شهید صدوقی، نبش کوچه 36

شماره تماس:

32117800 – 034

32121117 – 034

32116336 – 034

32133595 – 034

ارتباط با

شرکت نگین خودرو

کرمان، بلوار شهید صدوقی، نبش کوچه 36

شماره تماس:

32117800 – 034

32121117 – 034

32116336 – 034

32133595 – 034

ارتباط با

شرکت جیلیران موتور

بلوار شهید صدوقی بعد از والفجر جنوبی، نمایندگی مدیران خودرو دلیلی

شماره تماس:

32466900 – 034

32441351 – 034