#

نگرش ما

سرویس بی نقص
مسئولیت پذیری
زمان
اعتماد

محدوده ی گارانتی جهت خودروهایی که تاریخ مندرج بر روی کارت گارانتی خودرو قبل از ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ می باشد :

۱-کلیه‌ی اجزا و قسمت‌های خودرو به غیر از موارد و شرایط مشخص شده چنانچه در شرایط عادی مورد بهره برداری قرار گیرند به مدت ۶۰ ماه یا ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر از زمان تحویل به مشتری، هر کدام زودتر فرا رسد، تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرند.

۲-آسیب‌های رنگ و خوردگی (غیر از سوراخ شدگی) مانند خوردگی سطحی ناشی از ایرادات مواد رنگ یا نحوه تولید برای ۶۰ ماه یا ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر، هر کدام زودتر فرا رسد، تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرد.

۳-کاتالیست، سنسور اکسیژن، کمک فنر، سیستم صوتی، سیستم احتراق موتور (به استثناء ECU) برای ۲۴ ماه یا ۶۰۰۰۰ کیلومتر هر کدام زودتر فرا رسد، تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرد.

۴-تیغه برف پاک کن، لاستیک‌ها (مرتبه اول تحت پوشش گارانتی شرکت جیلی و برای مرتبه‌های بعدی بعهده شرکت تامین کننده لاستیک)، باتری اصلی خودرو و شارژ آن (مرتبه اول تحت پوشش گارانتی شرکت جیلی و برای مرتبه‌های بعدی بعهده شرکت تامین کننده باتری)، دیسک ترمز، کاسه ترمز، لنت ترمز (معمولی و کفشکی)، صفحه (اصطکاکی) کلاچ، دیسک (صفحه فشاری) کلاچ، تسمه V شکل، لاستیک‌ها (شامل درزگیرها، لوله ها و آب بندهای روغن) و شیشه ها برای ۶ ماه یا ۱۰۰۰۰ کیلومتر، هرکدام زودتر فرا رسد، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد.

محدوده ی گارانتی جهت خودروهایی که تاریخ مندرج بر روی کارت گارانتی خودرو بعد از ۱۳۹۳/۰۵/۰۶می باشد :

۱-کلیه‌ی اجزا و قسمت‌های خودرو به غیر از موارد و شرایط مشخص شده چنانچه در شرایط عادی مورد بهره برداری قرار گیرند به مدت ۶۰ ماه یا ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر از زمان تحویل به مشتری، هر کدام زودتر فرا رسد، تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرند.

۲-آسیب‌های رنگ و خوردگی (غیر از سوراخ شدگی) مانند خوردگی سطحی ناشی از ایرادات مواد رنگ یا نحوه تولید برای ۶۰ ماه یا ۱۵۰۰۰۰ کیلومتر، هر کدام زودتر فرا رسد، تحت پوشش گارانتی قرار می‌گیرد.

۳- باتری برای دوازده ماه یا بیست هزار کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد ، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد .

۴- تیغه برف پاک کن،لاستیک ها (مرتبه اول تحت پوشش گارانتی جیلی و برای مرتبه های بعدی به عهده شرکت تامین کننده لاستیک ) ، صفحه (اصطکاکی)کلاچ و باتری ریموت کنترل برای ۳ ماه یا ۵۰۰۰کیلومتر هرکدام زودتر فرا برسد ، تحت پوشش گارانتی قرار می گیرد .
#موارد لغو گارانتی

۱-دستکاری در کیلومتر شمار

۲-انجام خدمات و سرویس‌های ادواری خارج از عاملیت هاى مجاز شرکت جیلران موتور

۳-عدم انجام به موقع سرویس اولیه و سایر سرویس های دوره ای خودرو در عاملیت های مجاز شرکت جیلران موتور سبب لغو گارانتی خودرو خواهد شد .

۴-آتش سوزی، تصادف شدید و واژگون شدن خودرو